Giver mulighed for at ændre fastlåste tanker og livsmønstre. En negativ livsholdning kan give spændinger i kroppen. Ved at ændre tanker/forestillinger, ser du dit liv på en ny måde og det kan hjælpe til at realisere ønsker.