Oplysninger om persondata til kunder

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Akupunktur og Massage Bornholm cvr: 25315898.

Som følge af din aftale med Akupunktur og Massage Bornholm accepterer du denne privatpolitik:

Generelt gennem din aftale indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som virker i Danmark fra 25/5 2018 samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nu værende persondatalov.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Akupunktur og Massage Bornholm i en periode på 5 år fra sidste kunde besøg, når personoplysningerne ikke længere er relevante, vil alle personoplysningerne vedrørende dig blive slettet.

Dine personoplysninger bliver brugt til, at jeg kan udføre den bedste behandling af dig, og at jeg kan indberette til Danmark, og du kan indberette til dine forsikringer, hvis du er medlem og vil have det indberettet, og så jeg kan komme i kontakt med dig, hvis der opstår problemer eller andre måder at behandle dit/dine problemer med/på. Anden videregivelse tillades ikke.

Du har ret til indsigt i dine personoplysninger og ret til sletning af dine personoplysninger.

Dine personoplysninger bliver gemt i et word dokument i mit kundekartotek og på en usb nøgle, som begge er krypteret, så ingen andre kan læse det. Efter brug er det i et aflåst skab, hvis fysisk materiale opbevares det i et aflåst skab.

KONTRAKT:

Hvis du ønsker adgang til dine personoplysninger, som er registreret hos Akupunktur og Massage Bornholm, skal du rette henvendelse til Akupunktur og Massage Bornholm.

Er der registreret forkert data, eller du har andre indsigelser, skal du henvende dig samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer, der er registreret om dig.

Det vil være navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cpr. nummer, medicin, andre helbredsmæssige faktorer, som er relevante for din behandling.

Jeg bruger dine personoplysninger til at kunne behandle dig på bedste måde, indberette til Danmark og du kan indberette til dine forsikringer, komme i kontakt med dig, til udsendelse af materiale, vejledninger, foredrag og kurser.

Hvis du ønsker at klage over Akupunktur og Massage Bornholms behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K

Tlf: 33193200, E-mail: dt@datatilsynet.dk

Underskrift:________________________________________________________

Med venlig hilsen

Akupunktur og Massage Bornholm v/Vibeke Haas