NLP

Giver mig mulighed for at ændre fastlåste tanker og livsmønstre. En negativ livsholdning kan give spændinger i kroppen. Ved at ændre dine tanker/forestillinger, ser du dit liv på en ny måde og det kan hjælpe dig at realisere dine ønsker. Du får præcis de svar og løsninger, der er rigtige for dig.

NLP står så fint for Neuro-Lingvistisk Programmering.
Neuro handler om sammenhængen mellem vores nervebaner, de input vi får gennem vores 5 sanser/vores nervesystem og den måde vi lagrer disse input på.
Lingvistisk handler om den snævre sammenhæng der er mellem vores sanseapparat og vores sprog, og hvordan vi gennem ord kan påvirke egne og andres tanker.
Programmering handler om vores indre billeder, som vi laver, og det vi siger til os selv og det vi fornemmer, så at sige, det vi “programmere” os selv til at være ressourcefyldte eller drænet for energi, glade eller depremerede osv. Vi kan gennem enkelte teknikker “omprogrammere” os selv.

Man kan også kalde NLP at få Nyt Lys i Pæren, det handler om at forstå sig selv, sine tankemønstre og sine handlinger bedre, kort sagt at blive chauffør i sin egen bil i stedet for at sidde på bagsædet og lade andre køre rundt med en. Altså det bedste du kan gøre er at blive smadder go´ til at være dig.

Vi mennesker oplever ikke verden som den er – vi oplever en model af verden. Vi modtager løbende indtryk eller information gennem vores fem sanser. Men kun en meget lille del af disse informationer kommer frem til det bevidste sind. Vi mennesker kan simpelthen ikke rumme de millioner af information, vi dagligt bombarderes med. Derfor “filtreres” informationen dvs. vores sind UDELADER, GENERALISERER OG FORVRÆNGER det vi ser, hører, føler, smager og lugter. Vi har hver især et filter, der bestemmer, hvilke informationer, der kommer igennem til det bevidste sind. Vores model af verden er bygget op gennem vores barndom, gennem oplevelser vi har og den måde, vi ubevidst fortolker oplevelserne på. På den måde danner vi hver især vores indre model af verden.

NLP forudsætninger:
1. Vi oplever ikke verden som den er – vi oplever en model af verden
2. Respekt for andre menneskers model af verden.
3. Det er mig som styrer mit sind og dermed mine resultater.
4. Der eksisterer ikke fiaskoer, kun feedback.
5. Betydningen af din kommunikation viser sig i den respons du får.
6. Bag enhver adfærd er der en hensigt. Den nuværende adværd er ikke altid den bedste til at opnå hensigten.
7. Mennesker har alle de ressourcer de har brug for, for at nå deres mål.
8. Fleksible mennesker og organisationer har et fortrin for mindre fleksible.
9. Modstand er et tegn på utilstrækkelig rapport.
10. Enhver situation indeholder flerevalgmuligheder. Så hvis noget ikke virker – så gør noget andet.

Det er denne viden, jeg arbejder med indenfor samtale og på mine kurser. Denne viden er en hel unik måde at arbejde på, da det skaber ressourcer og muligheder i livet.