JIAS lydterapi for børn, unge og voksne

Hjælp til ordblindhed, læse- & stavebesvær, lydfølsomhed, tinitus og ADHD/ADD

Kjeld Johansen fra Rø har lavet og arbejdet med lydterapi igennem 60 år sammen med Bent Peder Holbæk.

De har udviklet dette gennem mange år og har opnået mange fine resultater.

Har du børn som har problemer i skolen, kæmper med skolearbejde, som har svært ved at forstå hvad læreren siger, som ikke kan følge med i timerne eller taber opmærksomheden eller døjer med støj i klasselokalet, svært ved at fokusere på lærens stemme, er trist og ked af det og føler sig fortabt og bliver irritabel, kan JIAS lydterapi måske hjælpe.

Man kan godt have problemer selvom man har fået en almindelig høreprøve, ved JIAS undersøgelse af hørelse og lytte evne, kan man konstatere lytteudfordringer.

Hjernens forarbejdnings evne af forskellige lyde kan være svækket. Det kan være pga. øreproblemer i en tidlig alder som f.eks. mellemørebetændelse, dræn i ørene mm. Lydterapien stimulere ørenes samarbejdsevne – hjernens opfattelse af sproglyde generelt.

Efter undersøgelsen får man tilsendt en lydfil som man lytter til 6 dage ud af 7 i 8 til 12 uger i ca 10 til 15 minutter inde man sover. Genundersøgelse af nyt lytteprogram efter 8 til 12 uger og det bliver gentaget indtil det ønskede resultat er nået. Forløbet strækker sig ofte over 1 år inddelt i 4 til 6 perioder og på den måde stimuleres ørenes samarbejdsevne og hjernens opfattelse af sproglyde generelt.

JIAS står for Johansens Individualiserede Auditive Stimulation

Det er lydterapi, som anvendes til f.eks folk som er ordblinde, er lyd følsomme, har koncentrationsbesvær, ved læse og stave vanskeligheder, har stress, hovedpine, søvnproblemer mm. På trods af en såkaldt normal hørelse, er det ikke altid at lytteopfattelsen er optimal og det kan forårsage indlæringsproblemer. Denne terapi er både for børn, unge og voksne.

Kontakt mig ved en bekymring omkring

-Forsinket tale-sprogudvikling
– Udtalevanskeligheder
– Svækket opmærksomhed overfor sproglydene
– Læse-stavebesvær der er auditivt betinget
– Hørenedsættelser og ensigigt betinget
– Lydfølsomhed / hyperacusis
– Tinnitus
– Indlæringsvanskligheder
– Koncentrationsbesvær
– Kommunikationsvanskeligheder
– Adfærdsproblemer med årsag APD (herunder ADHD/ADD og “atypisk autisme)
– Posttraumatisk stress, angst, depression
– Hjernerystelse/hovedtraume og afasi
– Stemmeproblemer og monoton stemmeføring
– Stammen

Jeg tilbyder:

En undersøgelse af hørelsen og lytteevnen (børn altid i følgeskab af forældre)
– Optimal forældrevejledning
– JIAS – lyttetræning tilpasset den enkeltes behov

– Fra 5 år!

Også til voksne