Massage Skole

Går du og tænker på eller drømmer om at blive alternativ behandler?
Massage uddannelsen er en fuld uddannelse på 360 timer og vi arbejder med alle massage formerne.

Der er mulighed for at tage de specifikke massageformer for sig.
Klassisk massage, Neuromuskulær massage, afspændings massage, ryg massage og ansigt massage.
Pris pr. massageform : kr. 9000,00

Nyt revideret massage uddannelse 2023.

Jeg har ændret lidt på uddannelsen, da jeg har lagt mærke til, at der er et stigende behov og at kunne rådgive om, hvordan kroppen fungere og hvad følelser/tanker gør ved os samt om livsstil som kost og motion, og hvordan man kan forebygge og hjælpe kroppen til at komme i balance igen. Derfor er det muligt allerede nu at få en forsmag på, hvad jeg arbejder med, ved at komme til mine foredrag og kurser og dermed få rabat på uddannelsen. På den måde vil man få et godt kendskab til folk og deres problemstillinger og få ideer og foreslag til at kunne hjælpe på bedste måde.

Uddannelsen er på 360 timer kr. 45.000,00.

Uddannelsen består af:

Massage 250 timer
Klientvejl./behandl./lovgivning 10 timer
Psykologi – stress/sorg/krise 50 timer
Introduktion til anden alternativ behandlingsformer 50 timer
I alt ……………………………………………………………………………………….360 timer
For at få diplom kræves der yderligere.
Anatomi og Fysiologi 200 timer.
Sygdomslære 100 timer.

Du vil lære:
1. Grundlæggende massage, neuromuskulær massage, afspændingsmassage, rygmassage og ansigtsmassage.
2. Samleteknik med NLP.
3. Afspændingsteknikker.
4. Viden om syre base- balance, kost, organ ubalancer og sygdom.
5. Psykolgi – stress, sorg, krise og konfliktbehandling.
6. Introduktion til andre alternative behandlingsformer. Blandt andet Vegatest, NLP, healing, akupressur, akupunktur og JIAS. Som noget nyt snuser vi også til øreakupunktur og access Bars behandling.

Formål med massage

Formålet med massage er at løsne op for kroppens spændinger og myoser, således at den bliver mere modstandsdygtig.

Massage giver større velvære og tilfredhed i kroppen, så det får en positiv indflydelse i hjemmelivet og på arbejdspladsen.

Grundlæggende massage påvirker: Muskler,blodkredløb, lymfecirkulation og nervesystem.

Afspændingsmassage bygger på indsigt mellem krop og psyke og hjælper musklerne til at slappe af.

Ansigtsmassage bruges til problemer i forbindelse med ansigtets og halsens muskulatur samt organområder i ansigtet.

Rygmassage bruges til at lindre/forebygge blandt andet: Stivhed eller hold i ryggen, nakke og lænd. Ikias-smerter. Menstruationssmerter.

Neuromuskulær massage bygger på princippet om massage af reflekszoner og musklernes specielle føleorganer. Denne form for massage bruges bl.a. til lindring af hovepine, piskesmæld, astma/allergi, muskelkramper og akutte skader.

Formål med healing:

Healing opløser blokeringer, afspænder, fjerner stress og øger kropsbevidstheden, samt stimulerer ligeledes kroppens evne til at helbrede sig selv.

Formål med NLP:

Giver mulighed for at ændre fastlåstetanker og livsmønstre. En ngativ livsholdning kan give spændinger i kroppen. Ved at ændre tanker/forestillinger, ser du dit liv på en ny måde og det kan hjælpe til at realisere ønsker.

Vegatest:

Vegatesten er en test, der måler værdien at kroppens evne til at optage mineraler og vitaminer, skaber energi og udskille affaldsstoffer. Forsvarsevnen mod bakterier og virusangreb forbedrer og hjælper din krop i balance.
Du vil selv blive vegatestet og få lejlighed til at prøve det på egen krop

Emner, der vil blive gennemgået.

1. Kroppens opbygning – muskler – nervebaner – organer.
2. Medieanbaner og chakra.
3. Stress og tanker.
4. Afspændingsøvelser – visualisering.
5. Bekræftelser.
6. Øvelser i at være i nuet, at være dig.
7. Vejlede kunder i kost i forhold til kroppen.
8. Syre base-balance

Healing:

1. Etik – tillid m.m.
2. Jordforbindelse – grundposition – behandling.
3. Placering af de vigtigste organer set forfra og bagfra.

Massage:

1. Massør/klientforhold – tavshedspligt.
2. Arbejdsstillinger og regler.
3. Massagens positive påvirkninger: Musklerne – blodkredsløbet – lymfecirkulation – nervesystemet.

Grundlæggende massage:

1. Lejring og start.
2. Massagegreb
3. Musklernes udspring, tilhæftning, funktion og afgrænsning.
4. Passive bevægelser
5. Musklernes psykiske indhold

Dybdeafspændende ansigtsmassage

1. Massagegreb og ansigtets muskulatur.
2. Problemer i forbindelse med ansigtets og halsens muskulatur.
3. Ansigtets organområder og oranuret.
4. Sugekop og bindevævsrulninger.
5. Styrketræning af ansigtets muskler.
6. Ansigtsmusklernes psykiske indhold.
7. Akupressurbehandlinger af problemer i hoved og ansigt.

Rygmassage og rygbehandling:

1. Rygproblemer/-lidelser og deres behandling.
2. Rygundersøgelser – holdning, skævhed, spændingstilstand.
3. Bindevævsrulninger og anvendelse af sugekop.
4. Myoser – årsag og behandling.

Afspændingsmassage.

1. Lyt til kroppen – kropsbevidsthed.
2. Normal, hyperton og hyperton muskulatur.
3. Massagegreb.
4. Indikationer og kontraindikationer.
5. Passive bevægelser.
6. Krise – de fire faser.

Neuro-muskulær massage:

1. Det autonome nervesystem.
2. Praktisk behandling.
3. Indikationer og kontraindikationer.
4. Reaktioner
5. Føddernes reflekszoner.
6. Rygzoner
7. Speciellegreb.
8. Specielle problemer
9. Vibrationer af hele kroppen.

Psykologi og selvudvikling:

1. Musklernes psykiske spændinger.
2. Samtale med klient
3. Værktøjskasse indenfor NLP.
4. Arbejdsmodel.
5. Modellen af verden.
6. Kalibrering – iagttage.
7. Rapport – matchning
8. Repræsentationssystemer
9. Sprog – submodaliteter – reframing – løsningsfokuseret metode.

Introduktion til anden alternativ behandling:

1. Healing.
2. NLP.
3. Vegatest – syre/base balance.
4. Akupressur.
5. Akupunktur.
6. Andre massageformer f.eks. Kranio-sekralmassage, hawiansk massage knoglemassage, bow-tech, zoneterapi, yoga m.m.
7. Magnetmassage.
8. JIAS.

Eksamen:

Der vil være en skriftlig og praktisk eksamen efter hvert modul. Skriftlig eksamen vedrører de emner, der er gennemgået. Praktisk eksamen ved at udføre en behandling på en klient, hver der vil blive lagt vægt på samtale, massagekombinationer evt. forslag til andre løsninger.

Priser:

Uddannelsen koster kr. 50.000,- incl. materialer. Betalingen sker forud ca. 1 måned før start. Hvis du er med til foredrag og kurserne vil du få rabat på uddannelsen. Eksamensgebyr kr. 2000,00.
Kompendier/materiale, samt sugekopper 2 forskellige en til krop og en til ansigt til uddannelsen er uden beregning. Lærebøger, olie, creme, cd’er, sugekopper m.m. er for egen regning.